Wałki do ciasta

Kategoria:

Opis

NR. ART.

NAZWA

0368 Wałek do ciasta mały stały lub z drewnianą osią 3,7 x 12 cm
0400 Wałek do ciasta mały z metalową lub drewnianą osią 4,4 x 12cm
0382 Wałek do ciasta z drewnianą osią 6x20cm
0399 Wałek do ciasta z drewnianą osią 6x25cm
0412 Wałek do ciasta z metalową osią 6x22cm
0405 Wałek do ciasta z metalową osią 6x25cm